هویت بصری

 

انتخاب اسم برند بر اساس ماندگاری در ذهن

طراحی لوگو برند بر اساس ماندگاری در ذهن

طراحی شعار برند بر اساس ماندگاری در ذهن

انتخاب رنگ سازمانی برند